YAZILAR

25/Eylül/2018 - 19:58

 

Kendi iç ekonomik konularımızı konuşmaktan ve yaşadığımız sorunlara yanıt aramaktan dış dünyayı unuttuk. Belki de dış ekonomik gelişmelere hızlı adaptasyon olamadığımız için böyle olduk. Bugünkü yazıyı uluslararası ticaretin önemi ve yapısal analizi üzerine yoğunlaştırmak ve analiz etmek isterim.

 

Her ay Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret rakamlarını açıklar. Örneğin Temmuz 2018 verilerine göre

  1. 2018 Temmuz ayında...
17/Eylül/2018 - 11:02

Son dönemde en yaygın kullanılan bir tümce var: Ekonomik Dengelenme...Çoğumuzun ekonominin dalgalanmadan önceki dengesine gelmesi olarak algıladığımız "ekonomik dengelenme" aslında oynaklığın zayıfladığı, bir durgunluğun oluştuğu...

13/Eylül/2018 - 22:14

Yaklaşık her 10 günde bir Sayın Mahfi Eğilmez’in tüm makroekonomik göstergeleri tazeleme alışkanlığı var. Bu haftaki yazımız bu alışkanlığın yansıması olan istatistiki bilgileri size aktarmak olacak.

Sayın Hocamın tablosu makro bazda, hem ekonomik değerleri hem de finansal büyüklükleri kapsıyor. İlk göstergeler olan GSYH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) rakamları TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) son revizyondan yükselttiği rakamların da altına düştü (kişibaşı 9,600 $). İki anlamıyla...

13/Eylül/2018 - 22:06

Türkiye İstatistik Kurumu ülke ekonomimize dair hemen hemen tüm verileri ayrıntılı bir şekilde sunar. Veriler en küçük birimler olan firma ve tüketiciden, makroekonominin en büyük katmanına doğru bir çizgi takip eder. Her bir ekonomik birim ve katmanda hem bireysel hem de firma birikiminin, tecrübesinin ekonomik davranışlara yansımasını hissederiz. Tüm bu davranışların özünde de “öğrenme” ve “tecrübe etme” yatar. Ekonomik büyüme, teknolojik gelişme, kısaca...

27/Ağustos/2018 - 11:38

 

Bu iki tümce son yıllarda Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasının (OTP) en çok tartışılan iki konusu oldu. Neden bu cümle grupları oluştu, tarım politikası ile ne ilgisi var, sanayi alanında gelişmişliğin doruğa çıktığı AB neden hala tarıma bu kadar önem veriyor soruları bu dağlar ve göllerin altında yatan vurguyu veriyor bize. Önce AB Ortak Tarım Politikasını anlatalım biraz….

1962 yılında yürürlüğe girdiğinden beri...

14/Ağustos/2018 - 13:06

 

SPEKÜLATİF ATAK VE DIŞ GÜÇLER

Bir ekonomik kriz ülkenin zenginliğinden, moralinden, gelecek yatırımından, nüfus projeksiyonundan ve daha bir çok değerinden en az 20 alır götürür. Gelir düşer, işsizlik oranı yükselir, iflaslar artar, aile yapısı çatırdar ve yeniden yapılanmanın maliyeti artar. Bugünkü yazımız bu kara tabloyu deşelemek değil sürecin önce kabul edilmesi yani teşhisin konulması ve tedavinin geç olmadan başlaması gerektiği...

08/Ağustos/2018 - 23:33

 

Birkaç gün önce Türkiye’nin en önemli analistlerinden biri olan Dr. Mahfi Eğilmez kendi twitter hesabında “ÜFE (üretici fiyat endeksi) ile TÜFE(tüketici fiyat endeksi) arasındaki büyük fark son dönemlerde kapanan şirket sayısında yaşanan artışların nedenini açıklayan bir gösterge olarak karşımızda duruyor” vurgusunu yaptı.

Ne demek istedi Sayın Eğilmez?

Yanıtı iki açıdan inceleyelim ve...

26/Haziran/2018 - 23:54

Türkiye’nin 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) macerasıyla başlayan batıyla bütünleşme hikâyesi 1996 yılında ancak “gümrük birliği” üyeliğiyle sonuçlanmış, zamanımıza kadar ise bazı gelişmeler dışında tek düze bir ekonomik işbirliği kapsamında süregelmiştir.

**

Ekonomistler herhangi bir birlik oluşumunda iki temel faktörü karşılaştırırlar: onun getirisi ve alıp götürdükleri. Gümrük birliğinde de gelenek değişmez. Diğer ifadeyle birliğin yarattığı ticaret kazanımı ile...

11/Haziran/2018 - 21:42

Ekonomi de özellikle de ekonomi-finansta son zamanlarda hareketli günler yaşıyoruz. Bir yandan döviz piyasasındaki dalgalanmalar ve onun doğurduğu enflasyon, diğer taraftan enflasyonla gelen faiz artış haberleri…

**

Hepsi de olumsuz gelişmeler muhakkak, çünkü birbirini besleyen ve ekonominin kılcal damarlarına kadar hissedilen parasal değerler bunlar…

 

Hikâyenin diğer tarafı ise üretim ve istihdam… Belki de en önemli ve çoğu ekonomik bağlantının...

05/Haziran/2018 - 22:16

Kalkınma ve büyüme kaynağının önemli bir kısmını dış ticaretten alır. İhracatla beraber ithalatın miktarı kadar onların içeriği de bu payda etkilidirler. İthalat genel anlamıyla tüketim için değil, bizim gibi ülkelerde girdilerin de kaynağını oluşturur. Dış ticaretin bu yapısı doğrudan patent (yenilik, buluşun tescili) sayısı ile de ilişkilidir. Bugünkü yazımızda bunu analiz edeceğiz.

Geniş ekonomik sınıflama göz önüne alındığında ihracat ve ithalatımızdaki yelpaze farklı görünüm arz...

Sayfalar

YAZILAR beslemesine abone olun.